Mitt namn är Simon Hasselblom och jag är en arkitekt. Jag har arbetat med kontor, handel och stadsbyggnad. Barnvänlig och hållbar stadsplanering står mig varmt om hjärtat.

Jag har avlagt arkitektexamen samt ytterligare en fil. kandidatexamen. Utöver detta har jag studerat konceptuveckling,  drama, modellteckning och berättande.

På fritiden skriver, läser, tecknar och tonsätter jag.

Chalmers Tekniska Högskola
Teknologi Masterexamen i Arkitektur och Stadsbyggnad
2015 – 2017

Chalmers Tekniska Högskola
Teknologi Kandidatexamen i Arkitektur
2012 – 2015

Uppsala Universitet
Filosofi Kandidatexamen iGestaltning i konvergerande medier
2006 – 2009

J.A. Zachrissons gymnasieskola
Gymnasieexamen i Estetiska programmet Design; Arkitektur
2003 – 2006

Rstudio for Architecture
Arkitekt MSA
januari 2017 – pågående (Göteborg)

Rstudio for Architecture
Arkitektpraktikant
juni 2013 – december 2016 (Göteborg)

Modellering och visualisering

AutoCAD
Revit
Rhinoceros
Sketchup

Rendering

Vray - for Sketchup Rhinoceros and Revit
Lumion
3D Studio MAX

Presentation

InDesign
Illustrator
Photoshop

Parametrisk design

Grasshopper
Revit

Space Syntax och Geographic Information System (GIS)

ArcGIS
MapInfo with PSD