Congress-Orchestra, Conductor: Paolo Gatto, Crtomir Siskovich And Victor Kulesho – Tabula Rasa, Concerto For Two Violins Prepared Piano And String Orchestra: Silentium (Spotifylänk)

Congress-Orchestras version av Arvo Pärts Silentium har falska och sviktande tongångar, men dessa ”fel” är inte sämre. Istället uppstår något nytt i upplevelsen av verket. Varje stråke löper trådstunn och skör, men kraftig och bastant på samma gång. Tillsammans i gruppen blir dessa barnsligt osäkra men fria. Det är underbart att lyssna till.

Detta är väl exempel på att teknisk renhet och exakthet inte alltid levererar den starkaste upplevelsen. De är helt olika områden. Annan upplevelse än exempelvis Pärts eget eller Jouko Laivuoris arrangemang. Därav inte en värdering vad som är bättre eller sämre, men olika effekt uppstår i alla fall, och verket ger mig plötsligt fler dimension. Härligt att upptäcka samma stycke om och om igen genom arrangemangens mångfald.