Arnold Schöenberg (1874-1951), den tidigt drivande i utvecklandet av den atonala musiken.

Arnold Schönberg (1874-1951), den tidigt drivande i utvecklandet av den atonala musiken.

Många säger sig ha svårt att lyssna på den atonala musiken, seriella musiken och/eller expressionismens musik. Det finns en allmän uppfattning om planlöshet och kaos i uttrycket. För er som inte är bekant av denna musik kan man enkelt se det som att de svarta och vita tangenterna har samma värde i melodin och behöver därför inte hämmas att användas lika flitigt. Däremot kan melodin vara friare i formen än vad traditionella treklanger och ackord förmår uttrycka. Den atonala musiken har lösgjort sig från styrande strukturer och behöver således inte hitta tillbaka till en grundton eller inställa sig i ackordens strama hållning.

För mig kan bara uppfattning om musiken som kaos hänga ihop med en sak, och det är att lyssnandet av musik ser olika ut. De som aktivt lyssnar på musik och de som har musik som bakgrundsmoment har olika perception av musik, vilket inte är så märkligt egentligen. Jag har länge undvikit att döma ut musik innan jag lyssnat på det, och då menar jag verkligen lyssna, att verkligen stänga av all annan aktivitet, isolera allt annat ljud och ge hundra procent fokus åt verket. Samma gäller med bildkonst, litteratur och film. Det uppstår en närvaro med aktivt lyssnande. Med denna närvaro har jag lättare att hantera den atonala musiken.

Den stora skillnaden mellan den atonala och den tonala musiken är att den förstnämnda kräver så mycket mer av lyssnaren, men när man väl ger sig tid åt musiken, då har det åtminstone för mig varit så att jag njuter starkare av den atonala än den tonala musiken, likväl som den polyfona gentemot den monofona musiken.

Att tidigt döma ut den atonala musiken genom att endast ha lyssnat på musiken i bakgrunden till annan aktivitet är ett trist utlåtande som jag tror att man ångrar när man verkligen lägger energi åt förnimmelsen.

Exempel på atonal musik av Iannis Xenakis:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GXzRcsfDzBQ?rel=0&w=640&h=360]