cyklistDN skriver om en nyligen framtagen mjuk asfalt som ska minska cykelskador. Cyklister är den grupp som skadas mest i trafiken, så här kommer något nytt. Underbart att höra att äntligen cyklister kan gynnas i trafiken.

Hoppas bara att det i samband med nyläggning av cykelvägar även kan bli endast för cyklister. Det vanliga har varit att gångtrafikanter och cyklister har delat bana, vilket är vansinne då det är tal om helt olika hastigheter som ska mötas. Dessutom finns inga tydliga regelverk i uppdelningen, vilket göra att folk tar sig friheten att går i bredd. Överhuvudtaget rör det sig om en annan disciplin för regler hos cyklister och gångtrafikanter än för bilar, vilket jag uppfattar som respektlöst.

Att prioritera cyklister i samband med trängselskatt gör ju självklart att fler väljer cykel. Det vore underbart att se hur ett samhälle växer fram som inte ringaktar cykelvägar. Att ta sig in i Göteborg som cyklist idag medför snabba kast fram och tillbaka över vägen, detta för att bilisterna ska ha så effektiv väg som möjligt.

Tycks ständigt återkomma till detta: Stadsplanering och byggandet av staden påverkar de som bor och verkar där.