image
Finstämdhetens linjer. Denna precisionens arbete. Ett slitsamt tålamod som fordrar ett ödmjukt lyssnande åt den bärande idén. Blyertsstrecken dras på frihand. Men också ett skört och kontemplativt lyssnande åt miljön, med den frodiga växtlighet som liksom äter sig in i alla utritade väggar. Terrasser med murgröna. Organisk skörhet mot stadigt och rakt murverk. Husen ritas på säker hand med närmast fotografisk precision. Här behandlas landskapet och naturen med samma respekt, ty det inte tal om generella avbildningar av träd och växter; på samtliga ritningar kan man se de individuella särarterna av växter. Man kan lätt se de olika växterna som med omsorg studerats i skapandet.

Jag har närmat mig Frank Lloyd Wrights arkitekturritningar ur två tunga A2-pärmar.