Riksbyggens

Riksbyggens “Positive Footprint Housing”.

Just nu pågår projekt med research kring beteendemönster för att ur detta skapa lägenheter anpassade för en hållbar livsstil. Boplats Göteborg skriver i dagarna om att HSB Living Lab ska bygga 25 studentlägenheter på Chalmers campus som är både boende och forskningslabb, ämnade för att ta reda på hur folk beter sig för att utifrån detta utveckla ett hållbart system med lösningar skapade ur ett naturligt beteendemönster, där man inte behöver uppoffra sig i vardagen. Här ska tekniskt hållbara lösningar hjälpa människan. Exempel på detta är en dusch som förbrukar mindre vatten utan att för den sakens skull försämra duschkomforten.

Men HSB är inte ensamma om en sådan blandning av boende och forskning. Riksbyggen ska bygga 100 lägenheter år 2016 ämnade för en bredare målgrupp, såsom barnfamiljer, ungdomar och äldre. Här ska forskare och doktorander från Chalmers samt Socialt arbete från Göteborgs universitet samla information om de boendes beteendemönster. Målet med forskningen är att skapa en social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Jag ser fördel i forskningsformen, att verkligen likt dokumentärstilen flugan på väggen låta forskningsobjektet röra sig naturligt och opåverkat av studiens syften. Jag antar att det inte rör sig om dolda kameror utan snarare information kring användning av maskiner och elektronik, för att ur detta bygga upp en schema. Självklart finns en balansgång mellan integritetskränk och  behovet av att komma nära de boendes vanor. Dessutom anser jag att det krävs alltmer noggrann research för byggande generellt, för att verkligen skapa kreativa lösningar ämnade för de boende, inte för arkitekturen i sig.

(Bilden hämtad från Boplats Göteborg, via länken ovan.)