Det är bara en tidsfråga innan tillgången till all information finns att nå överallt. Ambitionen finns av såväl jätten Google som Internet Archive. Av en gammal kyrka, där Jesus på korset ersatts med servrar, där har Internet Archive sitt högkvarter. När de arbetar med att arkivera Internets alla webbsidor, där man med tidsmaskinen lätt kan ta sig tillbaka till Googles sökfunktion i betaform från 1998, digitaliserar de också all världens böcker. I digitaliseringen såg de samtidigt värde i att spara de fysiska böckerna. Exempel på ett sådant arkiv finns i California, där böckerna hålls bevarade i 50-200 år, med plats för 3 miljoner böcker.

Julie  V. Iovine skriver i The Wall Street Journal (maj 2013) om bibliotekens kris när all information digitaliseras. När plats för böcker krymper och mer plats i biblioteken tillägnas mötesplatser, evenemangsutrymmen, interaktiva miljöer och övriga aktivitetsrum ser Iovine fördel i att vid nybyggen av bibliotek skapa anpassningsbara miljöer, såsom Rem Koolhaas Seattle Public Library, i en föränderlig tid. Dock ser hon risk i att historiska bibliotek förstörs då de ska byggas om i grunden för att passa de moderna behoven.

Ett lokalt exempel på en sådan omstrukturering finns i den pågående ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek. Men istället för att minska utrymmet kommer biblioteket istället att bredda sin kostym med 3000 kvadratmeter. Frågan är, till vad? Bibliotekschefen Christina Persson talar om att skapa göteborgarnas främsta mötesplats, och kanske är detta det intressanta med biblioteken. Det handlar inte om att ha plats för fler böcker utan människor, fortsätter Persson. Exempel på fler aktiviteter i huset är utställningar, uppläsningar, musik och föreläsningar. I det stora hela tycks det alltså handla om mindre och mindre plats för böcker för att behålla och bejaka värdet av rum för folk att vara både isolerade och offentliga på, i en miljö som präglas av kultur och kunskap.

För mig är inte utvecklingen en kris, trots att jag är en aktiv biblioteksbesökare. Jag ser det som en plats för inspiration, att strosa runt i kulturen. Att denna inspiration går från sträviga pappersark till läsplatta behöver inte vara en nackdel, ty vill jag lukta på gamla böcker och lyssna på pappersark som knakar i bokryggen, då kan jag gå till antikvariaten. Men detta är inte den stora förändringen. Det som sker är att den intima bokmiljön ger anspråk på att bli mer social, att den tysta läsaren blir delaktig i debatter och interaktiva aktiviteter. Bibliotekschefen Persson ser emellertid fördel att hålla både det isolerade läsandet och det offentliga samtalsrummet igång samtidigt i det nya biblioteket. Och kanske är detta den bästa av världar, för hur kan man skapa fördjupade samtal om saker man inte haft intima rum att bringa eftertanke i?

Bildkälla: The Drone.