Satt och skrev och upptäckte plötsligt vilket ljus som fyllde rummet. Det nordiska ljuset. Påminner om boken Nightlands (1997) som handlar om den nordiska arkitekturens egenart. Arkitektur som behandlar ett plattare ljus med lättare skuggor, till skillnad från arkitektur som i sydligare breddgrader är byggd för starkt och direkt solljus. Frågan är bara hur man tillvaratar ljuset på bästa sätt.