Precis som tecknandet är en aktivitet jag har ambition att hålla så aktiv som möjligt är pianospelandet och i synnerhet komponerandet lika angelägen att hålla vid liv för mig. Dock är tiden begränsad, så tillfällena man verkligen sitter med dessa typ av aktiviteter blir alltför sällan. Men därför blir också de få tillfällen man väl sitter där oerhört spännande och stimulerande. Tiden går snabbt och intresset är på topp. Efter en dags musicerande har vi resultatet här.

Jag känner mig mest trygg med piano, men har för några melodier sedan gett mig ut på djupt vatten i viljan att pröva orkester. Principen har varit att lägga lager på lager av samplade instrument.  Flöjter, engelskt horn, stråkar, osv. Det ger också en sån kick att hålla på med musik när man kommer på sig själv med att arbeta fram ett sound som man inte alls hade planerat, som kommer spontant i mötet med instrumentet. Att sedan lägga på lager av instrument skapar också intressanta möten som jag tycker är en av de stora fördelarna med att komponera musik; det är omöjligt i början av processen att se hur resultatet kommer att se ut. I samtliga fall kring musiken har jag fastnat för ett tema som jag sedan kunnat variera och utveckla till ett helt stycke.

Sliten, svettig och euforisk samlar man sedan ihop alla sladdar, ställer in elpianot mot väggen och stänger av datorn. Aktionen är utförd.