Klas Rambergs avhandling

Klas Rambergs avhandling

En ny avhandling har kommit ut kring hur arkitekttävlingar leder till ett segregerat samhälle. Etnologen Klas Ramberg söker en bredare läsarkrets än forskare för sin avhandling och menar inte heller att skapa osämja med arkitekter med sin forskning.

I synnerhet handlar avhandlingen om hur att arkitekturtävlingar blundar för stadens och invånarnas problem och istället sätter fokus på estetik. Kommunens föreskrifter i tävlingarna står inte i relation till samhällsproblemen. Det finns en okunskap kring vilka arkitekten ritar för, där kvalitativa vetenskapligt belagda kunskaper om människors vardagsliv är frånvarande. Resultatet, menar Ramberg, blir att arkitekten går på intuition och skapar få rum för möten med främlingar och lokala engagemang och mer plats för kontemplerande under vandring vid åar.

Jag vill mena att arkitektens intuition inte står i frånvändhet från människosynen. Istället tycks problemet ligga i kommunens sätt att översätta samhällsproblemen och -behoven till tävlingsregler. Det bör därför finnas ansvariga för att denna process går till på rätt sätt, ty de personer som sätter ramarna, det är också dessa som styr framtidens samhälle. Kanske är faller till och med så, att kommunen inte “blundar” för problemen. De har kanske inte ens anställda som gör undersökningar i ämnet. Med en djupare research och analys som underlag kan kanske till och med reglerna bestämmas av arkitekter? Att det kanske handlar om en diskussion mellan kommun och arkitekt, att det inte är så mycket prestige i tävlingsmentaliteten, utan där ett kollektiv av förslag leder till lösningar som blir mer givande för framtidens stad.

Många frågor som föds ur ett intressant inlägg i debatten.

Avhandlingen finns presenterad i sista numret av Arkitekten (12.12).