Jag har länge drivits av att läsa kända författares och dramatikers dagböcker; Selma Lagerlöf, Virginia Woolf, Franz Kafka och Lars Norén, för att nämna några. Här ligger värdet i såväl kall observation av ett stycke liv som den pågående dialogen författaren har med sig själv. Häri finns något modigt och sårbart på samma gång. Paradoxen ligger i att jag som läsare av dagböcker vill komma nära författarens tillvaro medan jag som skrivare av dagböcker vill skapa distans till min egen tillvaro.

Under flera månader har min reservoarpenna av märket Parker börjat torka ut alltmer. Jag har därför fattat beslutet att skriva dagligen förhand för att få igång pennan. Under dessa skrivsessioner har jag insett vilken befrielse det är att sitta med skrivboken framför sig. Det uppstår en dialog med mig själv. Genom att föra dagbok skapar jag distans till min egen vardag. Genom att backa bak från det välbekanta ser jag tillvaron i ett nytt ljus, där det är lättare att se en översikt och få en insikt. En sådan insikt har hjälpt mig att ta ställning i saker och ting,  om utan att skriva om det inte hade gett samma vida syn. Större beslut genom åren har därför uppstått i skrivandets stund, vilket kan vara nöjsamt att titta tillbaka på; skrivböckerna finns ju där. Vi befinner oss alla i närhetens mörker, och därför är skrivandet ett sätt att främmandegöra och vända och vrida på det välbekanta för att kunna se det klarare.

Stressen har kraftigt ökat med åren hos befolkningen. Man ska ständigt vara uppkopplad och anträffbar. Då kan det vara skönt att skapa en närmast meditativ ritual kring skrivandet förhand. Här finns inga distraktionsmoment som datorn har med sin mångfunktionalitet. Tidigare år har mitt handskrivande kombinerats med brinnande ljus och rökelser, vilket förstärkte det rituella. I detta rituella har min ambition legat i att skapa ett inre rum med resonans – ett inre reflekterande rum. Ett sådant rum kännetecknas av enorm närvaro och lyhördhet för omgivningen. Pulsen slår långsammare. Tempot saktar ner, men tankarna flödar snabbt och djuplodande.

Önskar att alla hade möjligheten att hamna där så ofta som möjligt.

Bildkälla: Adlibris.