Filmen Hobbit kommer visas i s.k. high frame rate, med dubbelt så  många bilder i sekunden som tidigare. Tekniken är nyinstallerad hos SF-biograferna som nu meddelat nyheten, efter att regissören Peter Jackson under lång tid strävat efter denna effekt. Jackson har alltid haft ambition att vara sensationell när det gäller teknik och effekter. Samma fokus låg ju på precisionen i skapandet av Gollum.

Frågan är, hur kommer 48 bilder i sekunden att upplevas annorlunda gentemot standarden 24? Kommer rörelsen att kännas mjukare och naturligare? Vill man hårddra det kan man ställa sig frågan, kommer filmen att bli bättre av detta pådrag att installera om biografer? Dvs. är denna effekt relevant att lägga sådan vikt på som Jackson ändå gjort? Hur mycket är marknadsföring och hur mycket är ren upplevelsemässig vinning för filmen? Detta återstår att se, och möjlighet finns från premiären den 12 december.

Tyvärr känns det alltför sorligt att marknadsföring för film i så hög grad kretsar just kring effekter, som om detta var starkast argument för att se en film. Upplägget kan ifrågasättas, men Jackson tycks onekligen fånga en stor publik.