Simon Hasselblom

Stadsbyggnade och samhälle

Etikett: piano

Att vara begränsad kreativt

pianoUnder snart ett halvår har jag och en vän komponerat musik hemma hos mig. Musiken rör sig i huvudsak mellan atonal expressionism, böljande impressionism och 70-talsprogg, i ett projekt som går under namnet programmusik. Programmusik innebär instrumental, klassisk musik som avser skildra en historia. Detta innebär att vi tidigt skrev ett manus som vi nu, scen för scen, gestaltar instrumentalt.

Av tekniska skäl har vi varit oförmögna att kunna spela musik tillsammans. Vi har därför spelat in musiken en och en, där vi sedan bygger upp musiken lager på lager. Detta har dock hämmat oss stundom, när vi drivits av att improvisera ihop, och då kunna lyssna av varandra i spelandet. Dock har införskaffandet av nya högtalare gjort att denna mentala spärr nu kunnat släppa. I förrgår kväll kunde vi därför för första gången improvisera tillsammans, där vi spelade in de två instrumenten samtidigt och parallellt. Denna frihet resulterade i åtta minuter musik. Oerhört förlösande! Att inte vara begränsad kreativt ger mig känsla av tyngdlöshet, ty jag känner mig alltför ofta instängd i teknikens ofullkomligheter.

Jag började spela in egen musik år 2000. Musiken finns därför kategoriserad på min dator i årtal därifrån. Då var det enklare teknik, såsom audioinspelning direkt från mitt keyboard jag hade då – tiden innan jag upptäckte MIDI. Självklart var jag begränsad då med, men det var ju en del av lärandet att ta en sak i taget. Men när jag lyckades behärska tekniken blev jag låst då med. Efterklokt skulle jag kunna säga att de kulturstöd som skänkes till barn- och ungdomsverksamheter hade varit ett alternativ. Här finns utrustning och kunnande, och som en nyfiken 13-åring skulle ett sådant stöd vara guld värt.

Ehuru kulturstöd inte utnyttjats blir tyngdlösheten inte mindre av att jag nu, 14 år senare, tillslut lyckas få det klaustrofobiska rummet syrerikt, där kreativitet och teknik uppfyller varandra.

Ny musikkomposition

Precis som tecknandet är en aktivitet jag har ambition att hålla så aktiv som möjligt är pianospelandet och i synnerhet komponerandet lika angelägen att hålla vid liv för mig. Dock är tiden begränsad, så tillfällena man verkligen sitter med dessa typ av aktiviteter blir alltför sällan. Men därför blir också de få tillfällen man väl sitter där oerhört spännande och stimulerande. Tiden går snabbt och intresset är på topp. Efter en dags musicerande har vi resultatet här.

Jag känner mig mest trygg med piano, men har för några melodier sedan gett mig ut på djupt vatten i viljan att pröva orkester. Principen har varit att lägga lager på lager av samplade instrument.  Flöjter, engelskt horn, stråkar, osv. Det ger också en sån kick att hålla på med musik när man kommer på sig själv med att arbeta fram ett sound som man inte alls hade planerat, som kommer spontant i mötet med instrumentet. Att sedan lägga på lager av instrument skapar också intressanta möten som jag tycker är en av de stora fördelarna med att komponera musik; det är omöjligt i början av processen att se hur resultatet kommer att se ut. I samtliga fall kring musiken har jag fastnat för ett tema som jag sedan kunnat variera och utveckla till ett helt stycke.

Sliten, svettig och euforisk samlar man sedan ihop alla sladdar, ställer in elpianot mot väggen och stänger av datorn. Aktionen är utförd.

© 2018 Simon Hasselblom

Tema av Anders NorenUpp ↑